John Quincy Adams e President s Adolescence John Quincy Adams e President s Adolescence. abigail adams, abigail adams née smith november 22 [o s november 11] 1744 – october 28 […]